შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

მეცნიერებისთვის, მომავლისთვის, საქართველოსთვის

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
EN

შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდისა და გერმანიის იულიხის კვლევითი ცენტრის ერთობლივი კვლევით-საგანმანათლებლო პროგრამის შედეგები

პროგრამის მიზანია შესაძლებლობა მისცეს ქართველ სტუდენტებს შეასრულონ თავიანთ სამაგისტრო/სადოქტორო ნაშრომთან დაკავშირებული კვლევები, როგორც ფუნდამენტური, ასევე გამოყენებითი მიმართულებით, მსოფლიოში ცნობილი იულიხის კვლევითი ცენტრის ბაზაზე.

ერთობლივი კვლევით-საგანმანათლებლო პროგრამის ფარგლებში გამოვლინდა 3 გამარჯვებული, რომელიც იულიხის კვლევითი ცენტრის ბაზაზე გაივლის სამეცნიერო კვლევით სტაჟირებას.

გთხოვთ, იხილოთ ფონდის გენერალური დირექტორის 21 ნოემბრის ბრძანება №135 გამარჯვებული პროექტების დამტკიცების შესახებ.