შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

For Science, for Future, for Georgia

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
GE

Announcements

Student Essay Competition on the Future of the Eastern Partnership Policy

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia disseminates information about Student Essay Competition on the Future of the Eastern Partnership Policy. The event is based on the  memorandum of understanding between Polish and Lithuanian Ministry of Foreign Affairs.

The essay competition is open to all students from the universities of the Eastern Partnership countries, who has the citizenship of one of these countries.

For the participation applicants must meet the given requirements:

  • Essays must be presented in the MS Word (.doc or .docx.) or the PDF (.pdf) format; font - Times New Roman; font size - 12; spacing - single; number of words per essay - between 5,000 and 6,000 (ca. 10 to 12 pages, A4 format);
  • Only one entry per applicantcan be submitted
  • The essay shall be entered in an electronic form, along with the declaration of own work signed by the author, as well as author’s CV containing the contact details, such as the phone number, the email address and the correspondence address.

 

The deadline for submission is April 5, 2019.

 

NOTE: In case of Armenia, Azerbaijan and Belarus the essays shall be submitted to the Polish Embassies in these countries, and in the case of Georgia, Republic of Moldova and Ukraine - to the Lithuanian Embassies in these countries.

The selected applicant will be invited to one of the 2019 high-level political events organized on the occasion of the 10th anniversary of the Eastern Partnership and will also be granted honorary congratulation letters by the Minister of the Republic of Poland and the Minister of the Republic of Lithuania

For the additional information, please visit the website.