შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

For Science, for Future, for Georgia

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
GE

Announcements

First International Scientific-Practical Conference

On July 25, Caucasus University will host the first international scientific-practical conference on: "Increased Transparency and Financial Information: New Opportunities for Academic Sector and Stakeholder Collaboration".

Above-mentioned conference is funded by the Shota Rustaveli national Science Foundation of Georgia in a framework of it’s mobility and International Conferences Grant Call 2019 and is supported by the Accounting, Accounting and Audit Supervision Service of the Ministry of Finance.

The aim of the event is to lay the groundwork for future fruitful cooperation between the scientific community and other interested parties on the basis of a new information platform in Georgia.

The conference will be attended by representatives of the Georgian and foreign academic sectors, the diplomatic corps and other stakeholders. (Ministry of Finance of Georgia, National Bank of Georgia, Statistics Office of Georgia, Georgian Stock Exchange and more)

Event will focus on plenary guest speakers and a panel discussion between guests and audiences, with conference presentations by masters, PhD students, young and experienced scientists.

Working language: English (with access to Georgian language).

See the conference agenda here.