შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

For Science, for Future, for Georgia

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
GE

Announcements

Online course “Gender Equality in research and innovation: the journey toward Institutional Change”

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia disseminates information about online course  “Gender Equality in research and innovation: the journey toward Institutional Change” organized  within GE Academy Project.

The course is available for researchers and academics from different disciplines interested to integrate a gender dimension in their research projects or to contribute to institutional change at their own universities.

For detailed information about the course please visit webpage: https://ge-academy-docc.eu/