შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

მეცნიერებისთვის, მომავლისთვის, საქართველოსთვის

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო
EN

ონლაინ კურსი „გენდერული თანასწორობა კვლევასა და ინოვაციაში: გზა ინსტიტუციური ცვლილებისკენ“

შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი ავრცელებს ინფორმაციას ონლაინ კურსის „გენდერული თანასწორობა კვლევასა და ინოვაციაში: გზა ინსტიტუციური ცვლილებისკენ“ შესახებ, რომელიც ორგანიზებულია გენდერული თანასწორობის აკადემიის პროექტის ფარგლებში.

მონაწილეობა შესაძლებელია მკვლევრებისთვის და აკადემიკოსებისთვის სხვადასხვა დისციპლინებიდან, რომლებიც დაინტერესებულნი არიან თავიანთ კვლევითი პროექტებში გენდერული განზომილების ინტეგრირებით ან თავიანთ უნივერსიტეტებში ინსტიტუციური ცვლილების განხორციელებით.

კურსის შესახებ დეტალური ინფორმაციისთვის გთხოვთ იხილოთ ვებგვერდი: https://ge-academy-docc.eu/