შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

For Science, for Future, for Georgia

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
GE

Announcements

The Mieroszewski Centre is pleased to announce a scholarship programme for researchers

The Mieroszewski Centre is pleased to announce a scholarship programme for researchers from around the world to pursue a research / study project in Poland on the history, politics, culture and heritage of the peoples of Central and Eastern EuropeThe deadline for applications is Sunday 3 September 2023.

Duration of the scholarship
Scholarships will be awarded for one of the following periods:
1/ A winter semester of four months from 1 October 2023 to 31 January 2024
2/ A summer semester of five months from 1 February 2024 to 30 June 2024
3/ Two semesters of nine months from 1 October 2023 to 30 June 2024
The stipend is PLN 6500 gross per month.
Application
To apply for a scholarship, please complete the application form available on our website and send it by email to stypendia@mieroszewski.pl. The applications can be completed in either Polish or English.

For any questions please contact the Centre at: stypendia@mieroszewski.pl.
The Mieroszewski Centre is a state institution established by the act of the Polish Parliment and supervised by the Ministry of Culture and National Heritage of the Republic of Poland. The mission of the Mieroszewski Centre is to initiate, support and carry out activities aimed at the peoples of Eastern Europe.