შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

For Science, for Future, for Georgia

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო
GE

Announcements

SPREADING EXCELLENCE AND WIDENING PARTICIPATION

This webinar will be conducted by National Contact Points in Poland – experts with vast experience in training on Framework Programmes of the European Commission.

The aim of the programme „Spreading excellence and widening participation” is to maximize investments in research and innovation which will enable the European Union to function in a more streamlined and homogeneous way, allowing the individual strengths of each Member State to be optimized. There is a significant evidence pointing to the fact that the pathway to economic growth and competitiveness is strongly connected to the scaling up of investment in research and innovation.

In order to address these challenges, Horizon 2020 introduces specific measures for spreading excellence and widening participation. These measures are targeted at low-performing Member States in terms of research and innovation, and they will be implemented by the Member States most in need of the new Cohesion policy for the 2014-2020 programming period.

Contact

Adam Gluszuk

National Contact Point for Research Programmes of the EU

e-mail: adam.gluszuk@kpk.gov.pl

Save the date: 20 March 2017

Time: 10 am CET

Duration: approx. 60 minutes (including chat Q&A)

Join us here for the webinar: Webinar Room

https://meet.lync.com/kpkgovpl/presenter-kpk1/UAE6BKOT