შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

მეცნიერებისთვის, მომავლისთვის, საქართველოსთვის

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო
EN

ფონდი ავრცელებს ინფორმაციას ,,ჰორიზონტი 2020“ - ის პროგრამაში საინფორმაციო ტექნოლოგიების ვებინარის შესახებ

პროგრამის „ხარისხის გავრცელება და ჩართულობის გაღრმავება“ მიზანია კვლევისა და ინოვაციის სექტორში ინვესტიციების მოზიდვა, რადგან ქვეყნის ეკონომიკური ზრდა და კონკურენტუნარიანობა მნიშვნელოვნადაა დამოკიდებული ზემოთხსენებულ სექტორში ინვესტიციების ზრდაზე.

20 მარტს, 13:00 საათზე, ვებინარს ჩაატარებენ პოლონეთის ეროვნული საკონტაქტო პირები - ექსპერტები, რომლებსაც დიდი გამოცდილება აქვთ ევროკომისიის ჩარჩო პროგრამების შესახებ ტრეინინგების ჩატარებაში.

ვებინარზე დასწრება შეგიძლიათ ამ ბმულის მეშვეობით:

https://meet.lync.com/kpkgovpl/presenter-kpk1/UAE6BKOT

დამატებითი ინფორმაციისთვის იხილეთ ღონისძიების ბმული: https://blacksea-horizon.eu/object/event/680

საკონტაქტო პირი:

Adam Gluszuk, National Contact Point for Research Programmes of the EU

e-mail: adam.gluszuk@kpk.gov.pl