შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

For Science, for Future, for Georgia

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო
GE

Announcements

International Conference - Marine Navigation and Safety of Sea Transportation

Shota Rustaveli National Science Foundation would like to inform you, that 12th International Conference on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation will be held from 21 to 23 June 2017 (Wednesday - Friday).

The Conference is organized by the Faculty of Navigation of the Gdynia Maritime University and The Nautical Institute. The Conference is addressed to scientists and professionals in order to share their expert knowledge, experience and research results concerning all aspects of navigation, safety of navigation and sea transportation.

You can still decide to participate in our Conference. For late papers our gate is still open until the end of April 2017. The papers that will be submitted from now (but after successful verification and review process) will be published in the TransNav Journal (http://transnav.eu). You are also to participate in the Conference without a paper, but active participation is preferred.

For further information or to discuss these opportunities please contact Dr Tomasz Neumann, Conference Secretary on +48585586168 or e-mail: transnav@am.gdynia.pl

Web-page of the conference: http://transnav2017.am.gdynia.pl/