შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

For Science, for Future, for Georgia

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო
GE

Announcements

Indian Technical and Economic Cooperation Programme (ITEC)

SRNSFG disseminates information about the Indian Technical and Economic Cooperation Programme (ITEC), in terms of which training courses are to be conducted in 2018-2019, India. The programme unites 80 institutes that conduct more than 250 short-term, medium-term and long-term training courses in 25 disciplines: Agriculture, Banking, Finance, Education, Engineering & Technology, etc.

The Government of India has increased the training slots for Georgia to 30. The eligible applicants should be within the age group of 25-45 years, speak English language and be medically fit. Candidates should register online, 3 months prior to the appropriate course. The entire training cost, including air travel expenditure, will be covered by the Government of India.

For the further information, please, follow the link.