შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

For Science, for Future, for Georgia

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
GE

Announcements

Science &You

Science & You aims at mixing research and practice in science communication, popularization and engagement, and is the place to share innovative and ground-breaking topics, exchange best practices and lessons learned, and why not invent new ideas and create new partnerships!The conference is organized by the University of Lorraine.

The call for proposals is open until February 19th, midnight (GMT +1). Submitted proposals will then be evaluated by Science&You's Scientific Committee, which is composed of international experts in science communication, science engagement and science/society stakes and issues.

THE THEMES :

The theme of the Conference is "Science communication: take a step back to move forward", and is declined in 3 subthemes:

  1. Continued and emerging issues of science and technology developments
  2. ‘Collapsology’ concepts and looking beyond
  3. The need for a reflexive practice of science communication

Contact coordinators at: scienceandyou2021@insight-outside.fr