შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

For Science, for Future, for Georgia

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო
GE

Announcements

SRNSF shares information about Horizon2020 webinars

Science Business Network provides webinar series for interested people about preparation and submission of project proposals for Horizon2020 calls. Price per webinar 86 euros +VAT, price for annual webinar series of 8: 296 euros +VAT.

  1. What is “Impact” – how does the Commission define it and what are H2020 evaluators looking for? First broadcast: 28 April 2016
  2. How to position your H2020 proposal – the 8-step structure to success. Release date: 24 May 2016
  3. ERC: what are they looking for? Release date: 21 June 2016
  4. SMEs – how best to join a consortium or apply for funding. Release date: 20 September 2016
  5. How to deal with “Open access” in your H2020 proposal? Release date: 18 October 2016
  6. The importance of presenting horizontal issues in a proposal. Release date: 15 November 2016
  7. What is “Dissemination” – how does the Commission define it and what are H2020 evaluators looking for? Release date: 13 December 2016
  8. New financing methods beyond grants – what are they and how best to access them? Release date: 17 January 2017

See more at: http://www.sciencebusiness.net/Horizon2020/Intelligence/Default.aspx