შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

For Science, for Future, for Georgia

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო
GE

“Networking on Science and Technology in the Black Sea Region” (BS-ERA.NET)

In 2009-2012, Shota Rustaveli National Science Foundation (SRNSF) participated in the project “Networking on Science and Technology in the Black Sea Region” (BS-ERA.NET). The objective of the BS-ERA.NET project was to develop and strengthen the coordination of public research programmes conducted at national and regional level, which targeted a group of countries from the extended Black Sea region. The project has provided a framework to networking and mutually opening the national and regional research programmes, leading to concrete cooperation in the frame of a Black Sea Research Programme (BSRP).

The total budget allocated by the European Commission for the implementation of the project equaled 2, 2 mnl Euros, out of which 63 000 Euros has been allocated to Shota Rustaveli National Science Foundation (SRNSF).

 

In 2011, the “Black Pilot Join Call” (PJC) was organized in the framework of the project. The objective of the Pilot Joint Call was to promote collaborative research on ‘Climate and Environment’ and ‘Energy’, taking a proactive and innovative approach to developing solutions for a sustainable development.   Within PJC, 66 projects were submitted and 11 projects were selected for funding, out of which 4 projects with participation of the Georgian research groups.

 

Website: http://www.bs-era.net/main/index.php?we=9bfdbe988abcff430168e60524a69c11&wchk=c1960ad06e70dbaee80ab8641db51532

Project Partner Organizations:  http://www.bs-era.net/main/index.php?we=2e66c9efb9a79f9e3b7a91bc652978e1&wchk=74acc10171f10669b5d38308a6207a4d