შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

For Science, for Future, for Georgia

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
GE

Results of the call for PhD scholarships 2016

Overall, 231 proposals were submitted for the call of 2016, out of which 61 proposals were cancelled due to theirincompliance with the call terms and conditions. Proposals were cancelled by N177 Decree of SRSNF Director General, dated September 6, 2016. The evaluation panels nominated 76 proposals for funding (Decree of SRNSF Director General).  

Decree of SRNSF Director General on the winning project proposals

The winning project authors must submit a document from the specific higher educational institution proving the status of a PhD student, at the foundation office no later than September 23, 2016, 18:00.

Documents submitted after deadline will not be considered!