შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

For Science, for Future, for Georgia

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
GE

Consulting Days

Info days, for scientists interested in scientific research support programs (Basic research, Applied research, Collaborative research projects (compatriots), will take place at Shota Rustaveli National Science Foundation.

Info days schedule:

22 April, 16:00 – SRNSF conference hall;

26 April, 16:00 – Ilia State University, building G, room 106;

5 May, 16:00 – SRNSF conference hall;

10 May, 16:00 - Iv. Javakhishvili Tbilisi State University, building I, room 107;

11 May, 14:00Akaki Tsereteli State University, Green room;

16 May, 16:00 – Georgian Technical University, G. Nikoladze room (administrative building).