შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

For Science, for Future, for Georgia

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო
GE
Amendments to the decree N101 of May 30, 2016 “about announcement of the call for young scientists 2016”

Amendments to the decree N101 of May 30, 2016 “about announcement of the call for young scientists 2016”

Amendments to the decree N101 of May 30, 2016 “about announcement of the call for young scientists 2016”

Amendments to the decree N101 of May 30, 2016 “about announcement of the call for young scientists 2016”

STCU & SRNSF Targeted Research & Development Initiatives 2016 Competition Announcement: Call for Proposals

STCU & SRNSF Targeted Research & Development Initiatives 2016 Competition Announcement: Call for Proposals

SRNSF and Association of Georgian Regional Broadcasters formed Memorandum of Cooperation

SRNSF and Association of Georgian Regional Broadcasters formed Memorandum of Cooperation

Joint Call for Proposals by SRNSF and TUBITAK

Joint Call for Proposals by SRNSF and TUBITAK

Call for Internship 2016 results

Call for Internship 2016 results

European Research Council National Contact Points 20Th meeting

European Research Council National Contact Points 20Th meeting

Georgian-German scientific collaboration

Georgian-German scientific collaboration

Horizon 2020 Information Day and NCP Workshop

Horizon 2020 Information Day and NCP Workshop

In Goethe Institute Georgia was held a workshop about research opportunities in Germany.

In Goethe Institute Georgia was held a workshop about research opportunities in Germany.

ORAU’s Vice President, Mr. Tony Lester’s visit to SRNSF

ORAU’s Vice President, Mr. Tony Lester’s visit to SRNSF

“scientific prize for outstanding scientists/team of scientists”

“scientific prize for outstanding scientists/team of scientists”