შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

For Science, for Future, for Georgia

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო
GE
Condolences to the people of Belgium

Condolences to the people of Belgium

Shota Rustaveli National Science Foundation organizes selection events for International Student Olympiads 2016

Shota Rustaveli National Science Foundation organizes selection events for International Student Olympiads 2016

STI International Cooperation Network for Eastern Partnership Countries - IncoNet EaP

STI International Cooperation Network for Eastern Partnership Countries - IncoNet EaP

Condolences to the people of Turkey

Condolences to the people of Turkey

Scopus Editor Seminar

Scopus Editor Seminar

Call results – Travel Grants 2016

Call results – Travel Grants 2016

Call results – Travel Grants 2016

Call results – Travel Grants 2016

ERC Vice President, Mart Saarma delivered a Public Lecture

ERC Vice President, Mart Saarma delivered a Public Lecture

Shota Rustaveli National Science Foundation International Supervisory Board meeting

Shota Rustaveli National Science Foundation International Supervisory Board meeting

Elsevier Scopus Editor Seminar for scientific journals

Elsevier Scopus Editor Seminar for scientific journals

Happy Independence Day, Estonia!

Happy Independence Day, Estonia!

Roger Cashmore delivers a public lecture on ‘Energy in the 21st century’

Roger Cashmore delivers a public lecture on ‘Energy in the 21st century’