შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

For Science, for Future, for Georgia

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო
GE

Call for MA educational-research project grants 2016

 • February 24, 2016 at 16:00.
 • July 11, 2016 at 16:00.
 • 23 September 2016 at 16:00.

Inventor pupils’ competition “Leonardo Da Vinci” 2016

 • March 1, 2016 at 16:00.
 • April 7, 2016 at 16:00.
 • September 1, 2016 at 16:00.

State Science Grant Programme for Young Scientists Internship Abroad 2016

 • February 23, 2016 at 16:00.

Call for International / Regional Conference grants 2016

 • 22 February 2016 at 16:00.

Call for Seasonal/ Summer Schools 2016

 • 4 March 2016 at 16:00.

A joint Programme of SRNSF and University of Oxford

 • March 10, 2016 at 16:00.
 • April 19, 2016 at 16:00.