შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

For Science, for Future, for Georgia

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
GE

Call for MA educational-research project grants 2016

 • February 24, 2016 at 16:00.
 • July 11, 2016 at 16:00.
 • 23 September 2016 at 16:00.

Inventor pupils’ competition “Leonardo Da Vinci” 2016

 • March 1, 2016 at 16:00.
 • April 7, 2016 at 16:00.
 • September 1, 2016 at 16:00.

State Science Grant Programme for Young Scientists Internship Abroad 2016

 • February 23, 2016 at 16:00.

Call for International / Regional Conference grants 2016

 • 22 February 2016 at 16:00.

Call for Seasonal/ Summer Schools 2016

 • 4 March 2016 at 16:00.

A joint Programme of SRNSF and University of Oxford

 • March 10, 2016 at 16:00.
 • April 19, 2016 at 16:00.