შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

For Science, for Future, for Georgia

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო
GE

‘Annals of Agrarian Science’ is now accessible on the Elsevier’s largest electronic database

Scientific Journal of Agricultural University of Georgia, ‘Annals of Agrarian Science’ is now accessible on the Elsevier’s largest electronic database.

In 2015,  as an outcome of agreement between Shota Rustaveli Science Foundation and Elsevier’s leading scientific electronic database, two Georgian scientific journals were selected to be published on Elsevier’s database: ‘Proceedings of A. Razmadze Mathematical Institute’ and  ‘Annals of Agrarian Science’, both journals are in English language.

Shota Rustaveli National Science Foundation will cover all costs for this service during 4 years and the total budget amounts to 432 667 Euros.

Elsevier has fulfilled its obligations and has placed journal ‘Annals of Agrarian Science’ on its electronic platform- ‘ScienceDirect’.

To visit above cited journal, please follow the link.

Our congratulations to scientists of Agricultural University of Georgia!