შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

For Science, for Future, for Georgia

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
GE

Coordinators’ day in Brussels – organized by the European Commission

On 1st of March, 2017, the European Commission will organise a “coordinators’ day” for coordinators of successful proposals. The purpose of the event is to explain the details on the preparation and signature of grant agreements. It will take place in the Charlemagne building in Brussels from 9.30 to 17.00. It is mainly meant for coordinators of proposals who were invited to prepare a grant agreement, but other participants are also welcome subject to the availability of seats.

Registration (first-come first-served) is via the following website: The agenda is also available there. It will also be possible to follow the event online here.

As a reference, a News item about the event will be available on the Participant Portal (http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/support/about.html).