შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

For Science, for Future, for Georgia

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო
GE

The book "Chechen and Ingush Tales on Yarn" was published

 

Ivane Javakhishvili Tbilisi State University Professor Khvtiso Mamisimedishvili's book "Chechen and Ingush Tales on Yarn" was published within the framework of the Scientific Publication GrantCall funded by the Shota RustaveliNational Science Foundation of Georgia. Professor Khvtiso Mamisimedishvili's work is the first academic publication of Chechen and Ingush tales in Georgian language. The book is intended for the Higher Education Institutions’ students, specialists in various fields of the Humanities Studies and readers interested in folklore.