შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

For Science, for Future, for Georgia

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
GE

Horizon 2020 Monitoring Report 2014

For Horizon 2020, the Commission has a legal obligation to monitor continually and systematically its implementation, to report annually and to disseminate the results of this monitoring. The first Annual Monitoring Report under Horizon 2020 is a comprehensive publication encompassing the analysis of Horizon 2020 through its calls closed in 2014

 It helps identifying the most important issues related to performance as measured by the Key Performance Indicators, implementation aspects and participation trends, providing data for all priorities and specific objectives of Horizon 2020. The Report pays special attention to monitor progress with respect to the cross-cutting issues. It provides information also on the activities of the European Institute of Innovation and Technology (EIT) as well as of the Euratom Research and Training Programme. Moreover, given the significant results and impacts that FP7 projects can still produce, the Annual Monitoring Report includes a section dedicated to results of ongoing FP7 projects.

Evidence provided in the successive Annual Monitoring Reports will generate factual data that will feed into the Interim and Ex-post evaluations of Horizon 2020.