შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

მეცნიერებისთვის, მომავლისთვის, საქართველოსთვის

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
EN

ჰორიზონტი 2020 მონიტორინგის ანგარიშს აქვეყნებს

შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი ავრცელებს ინფორმაციას ევროკავშირის კვლევისა და ინოვაციის ჩარჩო პროგრამა ჰორიზონტი 2020-ის 2014 წლის მონიტორინგის ანგარიშის შესახებ.

კომისია ახორციელებს პროგრამის შესრულების ყოველწლიურ მონიტორინგს, რომელიც ავლენს პროგრამის განხორციელების მნიშვნელოვან ასპექტებს.  წარმოდგენილი ანგარიში ასევე შეეხება ინოვაციისა და ტექნოლოგიის ევროპის ინსტიტუტისა  (EIT) და ევრატომის კვლევისა და სასწავლო პროგრამის (Euratom Research and Training Programme) საქმიანობას. ამასთან,  კომისიის ანგარიში მოიცავს FP7 პროექტების მონიტორინგსაც.

ანგარიში სრულად შეგიძლიათ იხილოთ ბმულზე ან  მიმაგრებულ დოკუმენტში.