შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

For Science, for Future, for Georgia

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
GE

17th international conference of Caucasian studies

On December 6 -8, University of Warsaw hosted 17th annual international conference ,,Euscaro – Caucasica. Ibero – Caucasian and Basque Languages and Old Georgian Literature”, which was dedicated to prominent scientists Akaki Shanidze (1887 – 1987) and  Jan Braun (1926 – 2015).

The Minister of Education and Science of Georgia, Mikheil Chkhenkeli, remotely opened the annual international conference dedicated to the memory of saint Grigol Peradze.

The Director General of the Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia, Prof. Jaba Samushia addressed the audience at the opening of the event, emphasizing the importance of this international conference in terms of popularizing Kartvelology in Europe. He expressed gratitude and presented a memorable gift to the clergyman, theologian and Professor Henryk Paprocki, whose great merit is to study the legacy of Grigol Peradze in Poland.

The conference was organized by the institute of East European Studies of the University of Warsaw, by prof. David Kolbaia, who is the Laureate of the Zviad Gamsakhurdia Award.

 The conference was attended by prominent scientists from Sweden, the Federal Republic of Germany, the United States, Israel, France, Lithuania and Georgia. The participants presented their presentations and works about genetic kinship of Ibero-Caucasian languages ​​and ancient Georgian Christian literature.