შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

For Science, for Future, for Georgia

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
GE

The winners of the "Leonardo da Vinci" at CERN

 

The winners of the "Leonardo da Vinci" call for student - inventors and researchers  of the Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia are in the European Organization for Nuclear Research (CERN) as part of a cognitive tour.

The winners of the 2019 "Leonardo da Vinci" Grand Prize - Rostom Nioradze, Keti Aptsiauri and the 2021 Grand Prize winners - Demetre Sazonov, Sandro Lortkipanidze and their teachers personally met with well-known Georgian and foreign scientists.

The winning students got acquainted with  the activities of scientists at the European Organization for Nuclear Research and received information about the ongoing important experiments.

It is worth noting that young inventors at CERN gave presentations about their inventions and innovative projects, which aroused great interest of the attending public.