შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

For Science, for Future, for Georgia

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
GE

Young Scientists Award

 

On December 1, at Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia was held certificate award ceremony for the winners of International Center for Science and Technology (ISTC) 25th Anniversary Call for Young Scientists, where the first place tookTornike Kimeridze and the second place –Nino Giorgadze. Jaba Samushia, Director General of the Foundation, awarded certificates to the young scientists and the Rector of Sokhumi State University, Zurab Khonelidze wished the young scientists successful work in the future.

The International Center for Science and Technology (ISTC) and Rustaveli Foundation are actively cooperating.