შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

For Science, for Future, for Georgia

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
GE

Training organized by Research Management School and “Horizon Europe” National Office

On April 19-20, 2022, within the framework of the training organized by Research Management School and “Horizon Europe” National Office, an online workshop was held by an international expert, Mr. Gilbert Ahamer with the coordinators of the University Grant Offices established within the scope of the "Horizon Europe" Framework Programme.
At the workshop, Mr. Ahamer spoke about the development of scientific networks, the execution of funding projects and scientific databases. During the meeting, the attendees performed various activities and worked in teams. The workshop was held with the support of the EU "Twinning" project and was introduced by the project's Resident Advisor, Inese Gavarane. At the end of the two-day training, participants have received certificates from Research Management School, “Horizon Europe” National Office and Twinning.