შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

For Science, for Future, for Georgia

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო
GE

Meeting of the Director General of Rustaveli Foundation with Research Institutes of Natural Sciences

On November 1, Director General of Shota Rustaveli National Science Foundation, Zviad Gabisonia met with representatives of 17 Research Institutes of Natural Sciences.

At the representative meeting, Zviad Gabisonia, Director General of the Foundation, spoke about the importance of Georgia's membership of the EU's Interstate Science and Innovation Organization – EURAXESS, as possibility for new opportunities and services for Georgian scientists. He highlighted challenges in Georgian science,  Rustaveli Science Foundation's upcoming updates, reform steps, next year plans and scientific priorities, the budget allocation principles, commercialization of scientific research, the importance of the new European research evaluation model and  the importance of the transition of the science classifier to ERC-'s standards.

In the end, Zviad Gabisonia answered the various questions of the audience, scientists, about the ongoing difficult processes in science and the ways of their solution. Director of Ivane Beritashvili Experimental Biomedicine Center, David Nadareishvili, thanked the Director General of the Foundation, he described Georgia's integration into EURAXESS as a major breakthrough and important step for Georgian science.