შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

For Science, for Future, for Georgia

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო
GE

Georgia will join the "European Researchers' Night" event in 2020

The project "CAPTAIN: Science is the Captain" presented by the Ministry of Education, Science, Culture and Sport of Georgia and Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia,for the promotion of the development of science, won"European Researchers' Night" call, within EU Research and Innovation Framework Programme"Horizon 2020” in the Marie Sklodowska-Curie direction, where it received a grant of 197,500 euros. The event highlights the diversity of research and emphasizes the connection between science and everyday life; The event aims to interest young people in research activities;

“European Researchers' Night” is a large-scale festival of European science and innovation that has been held in dozens of the cities of EU member states and in dozens of cities of “Horizon 2020”programme associated states since 2005.