შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

For Science, for Future, for Georgia

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
GE

Meeting between the Director General of Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia and chargé de faire of the office of the Embassy of the Republic of Korea

On July 12, 2021, a meeting was held between the Director General of Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia - Prof. Jaba Samushia and chargé de faire of the office of the Embassy of the Republic of Korea Mr. Chung Dae-soo.
On the meeting, The Director General of the foundation discussed about the activities of SRNSFG on national and international levels. The Korean side expressed interest to share information in the field of science, as well as towards negotiations to establish cooperation between the country's relevant scientific institutions. 
The meeting was also dedicated to discussing supporting joint projects of Korean and Georgian researchers and also review possible collaboration perspectives in Post - Covid research.