შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

For Science, for Future, for Georgia

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
GE

Aim of the Call: The purpose of Scientific publication grants is to facilitate the selection and publication of outstanding quality scientific papers (books / monographs / subject encyclopedias) through open competition.

Target groups: Georgian higher education institutions, research institutes, independent research centers and scientists working in them.

Duration: The minimum duration of the project should be not less than 3 months and maximum duration - not more than 6 months.

Call coordinators: Ekaterine Mikautadze