შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

For Science, for Future, for Georgia

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
GE

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia and European Universities’ “Georgian Studies” Joint research program Grant Call

Aim of the Call:

  • Promotion and popularization of modern sectoral and interdisciplinary research of Georgian studies in international arena, with the accordance of international standards.
  • Growth of the scientific potential among Georgian scientists, their involvement in scientific-research and academic processes.
  • Through the modern research of Georgian and South Caucasus Studies, promote collaborative contacts; scientific-research consortiums; multilateral, sustainable international cooperation in the European academic and scientific area.

Call coordinators:

Science department: Salome Sharashenidze

Normative act

Terms and conditions of 2019 call