შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

For Science, for Future, for Georgia

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო
GE

Call results – Travel Grants 2016

SRNSF Call for Travel Grants aims at supporting the engagement of Georgia’s researchers in international scientific events. It focuses on strengthening the country’s scientific potential and facilitating Georgia’s integration in international scientific area. Overall, 99 proposals were submitted for the call of 2016 out of which 7 proposals were cancelled due to their incompliance to the call terms and conditions (proposals were cancelled by SRSNF Director General Decree) and 3 proposals were rejected by the evaluation committee.

Decree of the Director General on cancelled proposals.
List of proposals rejected by the evaluation committee.

Submitted proposals were evaluated in line with the criteria under the Georgian Government Resolution #30, dated February 20, 2008. Subsequently, 46 proposals were selected for funding.

List of proposals evaluated by the committee
Decree of the Director General on approving the selected projects