შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

For Science, for Future, for Georgia

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო
GE
‘Annals of Agrarian Science’ is now accessible on the Elsevier’s largest electronic database

‘Annals of Agrarian Science’ is now accessible on the Elsevier’s largest electronic database

Shota Rustaveli National Science Foundation announces Call for Basic Research

Shota Rustaveli National Science Foundation announces Call for Basic Research

Announcement:  International Programs for Scientific Cooperation (PICS)

Announcement: International Programs for Scientific Cooperation (PICS)

Calendar of ERC calls

Calendar of ERC calls

Presentation of the Call for Leonardo Da Vinci

Presentation of the Call for Leonardo Da Vinci

Shota Rustaveli National Science Foundation announces Call for Applied Research

Shota Rustaveli National Science Foundation announces Call for Applied Research

Call for International Conference 2016 results

Call for International Conference 2016 results

Condolences to the people of Belgium

Condolences to the people of Belgium

Shota Rustaveli National Science Foundation organizes selection events for International Student Olympiads 2016

Shota Rustaveli National Science Foundation organizes selection events for International Student Olympiads 2016

STI International Cooperation Network for Eastern Partnership Countries - IncoNet EaP

STI International Cooperation Network for Eastern Partnership Countries - IncoNet EaP

Condolences to the people of Turkey

Condolences to the people of Turkey

Scopus Editor Seminar

Scopus Editor Seminar