შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

For Science, for Future, for Georgia

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო
GE

Announcements

International Scientific Conference at R. Agladze Institute of Inorganic Chemistry and Electrochemistry

International Scientific Conference at R. Agladze Institute of Inorganic Chemistry and Electrochemistry

Horizon 2020 - Webinar series

Horizon 2020 - Webinar series

Info Day on May 19, 2016

Info Day on May 19, 2016

“Health, Demographic Change and Wellbeing” - Horizon 2020

“Health, Demographic Change and Wellbeing” - Horizon 2020

First Belorussian Biochemical Congress

First Belorussian Biochemical Congress

Scientific events IADCES-SCOPUS 2016

Scientific events IADCES-SCOPUS 2016

EU Framework Programme for Research and Innovation ‘Horizon 2020’

EU Framework Programme for Research and Innovation ‘Horizon 2020’

International Cooperation Opportunities in Horizon 2020

International Cooperation Opportunities in Horizon 2020

Scientific Conference of LEPL Georgian Academy of Agricultural Sciences

Scientific Conference of LEPL Georgian Academy of Agricultural Sciences

SRNSF shares information about Horizon2020 webinars

SRNSF shares information about Horizon2020 webinars

Three Webinars for NCP Structures in CA and EaP Countries on Marie Skłodowska-Curie Actions and more

Three Webinars for NCP Structures in CA and EaP Countries on Marie Skłodowska-Curie Actions and more

Reporting Meeting on IncoNet EaP Events

Reporting Meeting on IncoNet EaP Events