შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

For Science, for Future, for Georgia

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
GE

Announcements

International Conference on training for National Contact Points Eastern Partnership countries

International Conference on training for National Contact Points Eastern Partnership countries

Grant Scheme to facilitate the participation of Georgian Scientists in Brokerage Events

Grant Scheme to facilitate the participation of Georgian Scientists in Brokerage Events

IncoNet EaP Summer School 2016

IncoNet EaP Summer School 2016

Info Day for ‘Leonardo da Vinci’ 2016

Info Day for ‘Leonardo da Vinci’ 2016

Two grant programs managed by the National Science Center of Poland

Two grant programs managed by the National Science Center of Poland

The EU Framework Programme for Research and Innovation (Horizon 2020) guideline

The EU Framework Programme for Research and Innovation (Horizon 2020) guideline

Scholarship Program of Slovak Republic Universities

Scholarship Program of Slovak Republic Universities

Professor Mart Saarma’s Lecture on ERC funding opportunities

Professor Mart Saarma’s Lecture on ERC funding opportunities

The Foundation circulates information about Global Entrepreneurship Summit (GES)

The Foundation circulates information about Global Entrepreneurship Summit (GES)

Scholarship Programme for Young Researchers from European Neighbouring Countries

Scholarship Programme for Young Researchers from European Neighbouring Countries

Fund announces about the exhibition in Azerbaijan

Fund announces about the exhibition in Azerbaijan

Carl Friedrich Goerdeler`s college of democratic governance

Carl Friedrich Goerdeler`s college of democratic governance