შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

For Science, for Future, for Georgia

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო
GE

Announcements

ERC Advanced Grant Call 2018

ERC Advanced Grant Call 2018

ERC comics

ERC comics

II International Symposium of Young Scholars in the Humanities

II International Symposium of Young Scholars in the Humanities

SRNSFG disseminates information about international scientific events

SRNSFG disseminates information about international scientific events

Pre-announcement of the new grant scheme for Georgia’s Early Career Researchers’ fellowship to visit ERC Grantee

Pre-announcement of the new grant scheme for Georgia’s Early Career Researchers’ fellowship to visit ERC Grantee

ERC Proof of Concept Grant

ERC Proof of Concept Grant

Scholarship Programme

Scholarship Programme

Horizon Europe

Horizon Europe

EIT Food’s Global Food Venture (GFV) programme

EIT Food’s Global Food Venture (GFV) programme

Information Day on the Grants for Networking in brokerage events and Preparatory meetings- 2nd Call

Information Day on the Grants for Networking in brokerage events and Preparatory meetings- 2nd Call

A more “political” framework programme?

A more “political” framework programme?

Cost Actions – Information Day

Cost Actions – Information Day