შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

For Science, for Future, for Georgia

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
GE

Announcements

EU-EaP International Cooperation Barometer –on Science, Technology and Innovation

EU-EaP International Cooperation Barometer –on Science, Technology and Innovation

DIASPORA AWARDS 2019

DIASPORA AWARDS 2019

EaP Plus Webinar 8 - Financial and legal issues of the Horizon 2020

EaP Plus Webinar 8 - Financial and legal issues of the Horizon 2020

European Research Council Consolidator Grants

European Research Council Consolidator Grants

                   Science and Technology Center in Ukraine (STCU) – call for Doctoral Grants 2019

Science and Technology Center in Ukraine (STCU) – call for Doctoral Grants 2019

“MIGRATION IN THE MEDIA – PERCEPTIONS, OPPORTUNITIES AND CHALLENGES”

“MIGRATION IN THE MEDIA – PERCEPTIONS, OPPORTUNITIES AND CHALLENGES”

EaP 5th RDI webinar: Success story on developing Industry 4.0 in Ukraine

EaP 5th RDI webinar: Success story on developing Industry 4.0 in Ukraine

SRNSFG disseminates information about the Lane Kirkland Scholarship Program

SRNSFG disseminates information about the Lane Kirkland Scholarship Program

“Rustaveli-DAAD” Joint Fellowship Programme Summarizing Conference

“Rustaveli-DAAD” Joint Fellowship Programme Summarizing Conference

Innovative Medicine Initiative – Future Topics

Innovative Medicine Initiative – Future Topics

Funding and Tenders Portal

Funding and Tenders Portal

SRNSFG disseminates information about the Japanese Research Fellowship program

SRNSFG disseminates information about the Japanese Research Fellowship program