შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

For Science, for Future, for Georgia

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
GE

Announcements

European Research Council Consolidator Grants

European Research Council Consolidator Grants

                   Science and Technology Center in Ukraine (STCU) – call for Doctoral Grants 2019

Science and Technology Center in Ukraine (STCU) – call for Doctoral Grants 2019

“MIGRATION IN THE MEDIA – PERCEPTIONS, OPPORTUNITIES AND CHALLENGES”

“MIGRATION IN THE MEDIA – PERCEPTIONS, OPPORTUNITIES AND CHALLENGES”

EaP 5th RDI webinar: Success story on developing Industry 4.0 in Ukraine

EaP 5th RDI webinar: Success story on developing Industry 4.0 in Ukraine

SRNSFG disseminates information about the Lane Kirkland Scholarship Program

SRNSFG disseminates information about the Lane Kirkland Scholarship Program

“Rustaveli-DAAD” Joint Fellowship Programme Summarizing Conference

“Rustaveli-DAAD” Joint Fellowship Programme Summarizing Conference

Innovative Medicine Initiative – Future Topics

Innovative Medicine Initiative – Future Topics

Funding and Tenders Portal

Funding and Tenders Portal

SRNSFG disseminates information about the Japanese Research Fellowship program

SRNSFG disseminates information about the Japanese Research Fellowship program

EaP Plus Webinar 5 - Opportunities for developing Research Infrastructures in H2020

EaP Plus Webinar 5 - Opportunities for developing Research Infrastructures in H2020

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia disseminates information regarding highlighted projects funded by ERC in frames of Consolidator ...

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia disseminates information regarding highlighted projects funded by ERC in frames of Consolidator ...

Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty Organization (CTBTO)

Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty Organization (CTBTO)