შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

For Science, for Future, for Georgia

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
GE

Announcements

Joint International Conference on Georgian Studies Programme of the University of Oxford and SRNSFG

Joint International Conference on Georgian Studies Programme of the University of Oxford and SRNSFG

,,EaP Plus“  Newsletter Summer Edition

,,EaP Plus“ Newsletter Summer Edition

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia disseminates information regarding H2020 European Health Brokerage Event – Oslo 2018

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia disseminates information regarding H2020 European Health Brokerage Event – Oslo 2018

EDA launches call for experts in defense research

EDA launches call for experts in defense research

UNESCO, Participation Programme 2018-2019”

UNESCO, Participation Programme 2018-2019”

EU Research and innovation for Cultural Heritage

EU Research and innovation for Cultural Heritage

Joint Research Center (JRC) -  annual report 2017

Joint Research Center (JRC) - annual report 2017

Grants for Networking in Brokerage Events or Preparatory meetings – 3rd call

Grants for Networking in Brokerage Events or Preparatory meetings – 3rd call

University groups call for more science spending in Horizon Europe

University groups call for more science spending in Horizon Europe

SRNSFG disseminates information about TODAIE grant for 2018-2019 ACADEMIC YEAR MA & PhD program

SRNSFG disseminates information about TODAIE grant for 2018-2019 ACADEMIC YEAR MA & PhD program

UNESCO Awards for Female Scientists

UNESCO Awards for Female Scientists

Announcement: Scientific-Research Grant Call for "Halyomorpha Halys Elimination State Programme 2018"

Announcement: Scientific-Research Grant Call for "Halyomorpha Halys Elimination State Programme 2018"