შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

For Science, for Future, for Georgia

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
GE

Announcements

EaP Plus Webinar 5 - Opportunities for developing Research Infrastructures in H2020

EaP Plus Webinar 5 - Opportunities for developing Research Infrastructures in H2020

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia disseminates information regarding highlighted projects funded by ERC in frames of Consolidator ...

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia disseminates information regarding highlighted projects funded by ERC in frames of Consolidator ...

Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty Organization (CTBTO)

Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty Organization (CTBTO)

EU Prize for Women Innovators

EU Prize for Women Innovators

Webinar on,, Horizon 2020” Opportunities for Security Practitioners

Webinar on,, Horizon 2020” Opportunities for Security Practitioners

,,EU Research and Innovation in Our Daily Life”

,,EU Research and Innovation in Our Daily Life”

Grants for Networking in Brokerage Events or Preparatory Meetings – 4th round

Grants for Networking in Brokerage Events or Preparatory Meetings – 4th round

ERC – Consolidator Grant and Proof of Concept

ERC – Consolidator Grant and Proof of Concept

Press release Synergy Grants 2018: €250 million for world class science

Press release Synergy Grants 2018: €250 million for world class science

Scholarship programmes in Sweden

Scholarship programmes in Sweden

Foundation disseminates information about planned webinar, concerning “The Gender dimension in H2020 and its relevance for Research Infrastructure pro ...

Foundation disseminates information about planned webinar, concerning “The Gender dimension in H2020 and its relevance for Research Infrastructure pro ...

Google Science Fair for school students

Google Science Fair for school students