შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

For Science, for Future, for Georgia

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
GE

Announcements

  Webinar – Gender Equality Plans for organizations to participate in Horizon Europe

Webinar – Gender Equality Plans for organizations to participate in Horizon Europe

Horizon Impact Award 2022

Horizon Impact Award 2022

INTERNATIONAL SPRING SCHOOL “ABKHAZIA: FROM THE MIDDLE AGES TO THE PRESENT (HISTORICAL-CULTUROLOGICAL ASPECTS)”

INTERNATIONAL SPRING SCHOOL “ABKHAZIA: FROM THE MIDDLE AGES TO THE PRESENT (HISTORICAL-CULTUROLOGICAL ASPECTS)”

Georgian Programme Seminar Series in the Oxford School of Global and Area Studies

Georgian Programme Seminar Series in the Oxford School of Global and Area Studies

The 10th International Youth Science Forum ’Litteris et Artibus’

The 10th International Youth Science Forum ’Litteris et Artibus’

Proposal Writing Camps in Georgia

Proposal Writing Camps in Georgia

Proposal Writing Camps in Georgia

Proposal Writing Camps in Georgia

SRNSFG disseminates information regarding ongoing project of Millennium Challenge Account-Georgia

SRNSFG disseminates information regarding ongoing project of Millennium Challenge Account-Georgia

Hydrogen Call

Hydrogen Call

Research Grant Programme for the consultation of primary sources at the Historical Archives of the European Union

Research Grant Programme for the consultation of primary sources at the Historical Archives of the European Union

UNESCO-Japan prize on Education for Sustainable Development

UNESCO-Japan prize on Education for Sustainable Development

United Nations’ Graduate Study Programme 2021

United Nations’ Graduate Study Programme 2021