შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

For Science, for Future, for Georgia

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
GE

Announcements

EaP+ 6th RDI webinar: Exploring the models of international innovation partnerships

EaP+ 6th RDI webinar: Exploring the models of international innovation partnerships

Looking beyond 2020 in EU-EaP STI cooperation: Where does the journey lead to?

Looking beyond 2020 in EU-EaP STI cooperation: Where does the journey lead to?

BMBF call “Bridge2ERA EaP”

BMBF call “Bridge2ERA EaP”

ERC Advanced Grant Call 2019

ERC Advanced Grant Call 2019

The EU Brokerage Event «An interdisciplinary approach to Doctoral Education. Building toxic Free Europe: Examining implications of Phthalates»

The EU Brokerage Event «An interdisciplinary approach to Doctoral Education. Building toxic Free Europe: Examining implications of Phthalates»

EaP Plus webinar for Horizon 2020 PC members (Apr 23, 2019) - presentations and recording

EaP Plus webinar for Horizon 2020 PC members (Apr 23, 2019) - presentations and recording

Pre-announcement of ERC Visiting Research Fellowship Programme

Pre-announcement of ERC Visiting Research Fellowship Programme

The 2019 Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) call for Individual Fellowships is open

The 2019 Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) call for Individual Fellowships is open

EaP plus webinar for Horizon 2020 PC members

EaP plus webinar for Horizon 2020 PC members

Student Essay Competition on the Future of the Eastern Partnership Policy

Student Essay Competition on the Future of the Eastern Partnership Policy

Information session on French-Georgian Scientific Cooperation

Information session on French-Georgian Scientific Cooperation

UNESCO-Japan prize on Education for Sustainable Development

UNESCO-Japan prize on Education for Sustainable Development