შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

For Science, for Future, for Georgia

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
GE

Announcements

European Heritage Awards Europa Nostra Awards 2021

European Heritage Awards Europa Nostra Awards 2021

Online course  “Gender Equality in research and innovation: the journey toward Institutional Change”

Online course “Gender Equality in research and innovation: the journey toward Institutional Change”

Supporting inter-sectoral collaboration possibilities  between Research and Industry”

Supporting inter-sectoral collaboration possibilities between Research and Industry”

International Spring School

International Spring School

 6th International Summer School “GEORGIAN MANUSCRIPT”

6th International Summer School “GEORGIAN MANUSCRIPT”

Consultation meeting

Consultation meeting

Shota Rustaveli National Science Foundation of Gerogia announces information about TROPIMUNDO of Erasmus Mundus program for students of The Master of  ...

Shota Rustaveli National Science Foundation of Gerogia announces information about TROPIMUNDO of Erasmus Mundus program for students of The Master of ...

For the attention of those who are interested in participating in the scientific publication grants call

For the attention of those who are interested in participating in the scientific publication grants call

For the attention of those who are interested in participating in Grant call for Promotion of Scientific Research Projects and International Scientifi ...

For the attention of those who are interested in participating in Grant call for Promotion of Scientific Research Projects and International Scientifi ...

First International Scientific-Practical Conference

First International Scientific-Practical Conference

The EaP+ RDI webinar

The EaP+ RDI webinar

ERC NCPs webinar

ERC NCPs webinar