შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

For Science, for Future, for Georgia

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
GE

Announcements

CiteScore™ metrics - A new standard of journal citation impact

CiteScore™ metrics - A new standard of journal citation impact

Horizon 2020 Policy Support Facility – Presentation of the final report

Horizon 2020 Policy Support Facility – Presentation of the final report

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia disseminates latest press release of European Commission

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia disseminates latest press release of European Commission

UNESCO - The Young Professionals Programme (YPP) 2018

UNESCO - The Young Professionals Programme (YPP) 2018

High level committee set up to look for ERC new president

High level committee set up to look for ERC new president

STRIKING IMPACT OF ERC PROJECTS CONFIRMED: 79% BREAKTHROUGHS OR MAJOR ADVANCES

STRIKING IMPACT OF ERC PROJECTS CONFIRMED: 79% BREAKTHROUGHS OR MAJOR ADVANCES

Annual S/B Framework conference “Innovative Europe? Time for a new EU innovation Strategy”

Annual S/B Framework conference “Innovative Europe? Time for a new EU innovation Strategy”

Design for Innovation training for SMEs in Athens

Design for Innovation training for SMEs in Athens

Indian Technical and Economic Cooperation Programme (ITEC)

Indian Technical and Economic Cooperation Programme (ITEC)

ERC Advanced Grant Call 2018

ERC Advanced Grant Call 2018

ERC comics

ERC comics

II International Symposium of Young Scholars in the Humanities

II International Symposium of Young Scholars in the Humanities