შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

მეცნიერებისთვის, მომავლისთვის, საქართველოსთვის

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
EN

2019 წლის გამოყენებითი კვლევების საგრანტო პროგრამის კონკურსის მონაწილეთა საყურადღებოდ!

2019 წლის გამოყენებითი კვლევების საგრანტო პროგრამის კონკურსზე დარეგისტრირდა 80 საპროექტო განაცხადი. კონკურსზე წარმოდგენილმა პროექტებმა გაიარა ტექნიკური ექსპერტიზა (კონკურსის მიზნებისათვის დადგენილ მოთხოვნებთან შესაბამისობა) და შეფასების ეტაპზე გადავიდა 69 პროექტი.

იხილეთ 2019 წლის გამოყენებითი კვლევების საგრანტო პროგრამის   კონკურსის ფარგლებში წარმოდგენილი პროექტების მოხსნის შესახებ  ფონდის გენერალური დირექტორის ბრძანება.