შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

მეცნიერებისთვის, მომავლისთვის, საქართველოსთვის

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
EN

ფონდისა და ოქსფორდის უნივერსიტეტის „საქართველოს შემსწავლელი მეცნიერებების“ ერთობლივი კვლევითი პროგრამის 2019 წლის საგრანტო კონკურსის შუალედური შედეგები

ფონდისა და ოქსფორდის უნივერსიტეტის „საქართველოს შემსწავლელი მეცნიერებების“ ერთობლივი კვლევითი პროგრამის 2019 წლის საგრანტო კონკურსის ფარგლებში დარეგისტრირდა 10 საპროექტო განაცხადი. ტექნიკური ექსპერტიზა გაიარა და შეფასების ეტაპზე გადავიდა 9 პროექტი. ერთი პროექტი მოიხსნა კონკურსიდან.

იხილეთ ფონდის გენერალური დირექტორის ბრძანება კონკურსის ფარგლებში წარმოდგენილი პროექტის მოხსნის შესახებ.