შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

მეცნიერებისთვის, მომავლისთვის, საქართველოსთვის

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
EN

გამოყენებითი კვლევებისათვის სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტების 2019 წლის კონკურსის I ეტაპის შედეგები

გამოყენებითი კვლევებისათვის სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტების 2019 წლის კონკურსის ფარგლებში საკონკურსო კომისიამ განიხილა I ეტაპზე წარმოდგენილი განაცხადები და შეაფასა საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 16 თებერვლის N85 დადგენილებით განსაზღვრული შეფასების კრიტერიუმების შესაბამისად.

იხილეთ კონკურსის II ეტაპზე გადასული პროექტების სია.

II ეტაპზე ელექტრონული რეგისტრაცია დაიწყება 17 ივნისიდან ფონდის გრანტების მართვის ერთიან სისტემაში (GMUS).