შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

მეცნიერებისთვის, მომავლისთვის, საქართველოსთვის

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
EN

სსიპ - შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდისა და იტალიის კვლევების ეროვნული საბჭოს (CNR) ერთობლივი სამეცნიერო საგრანტო კონკურსის შუალედური შედეგები

ფონდისა და იტალიის კვლევების ეროვნული საბჭოს (CNR) 2019  წლის ერთობლივ სამეცნიერო საგრანტო კონკურსის პირობებთან შეუსაბამობის გამო ფონდის მიერ კონკურსიდან მოიხსნა 2 პროექტი.

გენერალური დირექტორის ბრძანება

იტალიის კვლევების ეროვნული საბჭოს მიერ კონკურსიდან მოიხსნა 3 პროექტი.

 

პროექტის შიფრი

პროექტის სათაური

1

CNR-19-045

წონასწორული და არაწონასწორული სპინური დინამიკის გავლენა სითბოცვლის პროცესებზე.

2

CNR-19-027

მაღალეფექტური ფიტო(კო)რემედიაციული ტექნოლოგიის შემუშავება, როგორც სწრაფი სტრატეგია წყლის ქიმიური დაბინძურების წინააღმდეგ

3

CNR-19-073

 საქართველოსა და იტალიის წიწვოვან ტყეებში ქერქიჭამიებთან ასოცირებული ნემატოდების  დახასიათება და მათი პოტენციალის შეფასება