შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

მეცნიერებისთვის, მომავლისთვის, საქართველოსთვის

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
EN

გამოვლინდნენ ”2018 წლის დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამების გრანტით დაფინანსების კონკურსის“ გამარჯვებულები.

კონკურსის ფარგლებში დარეგისტრირდა 160 საპროექტო  განაცხადი, მათგან 3 პროექტი მოიხსნა ტექნიკური ექსპერტიზის ეტაპზე.  კონკურსში მონაწილე 157 პროექტი შეფასდა ექსპერტების მიერ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2014 წლის 30 სექტემბრის №128/ნ ბრძანებით დამტკიცებული შეფასების კრიტერიუმების შესაბამისად.  გამარჯვებულების გამოვლენა მოხდა ფონდის გენერალური დირექტორის 31 ოქტომბრის № 164 ბრძანების შესაბამისად დამტკიცებული 2018 წლის  დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამების დაფინანსების საგრანტო კონკურსზე წარმოდგენილი პროექტების შეფასებისა და საბოლოო ქულის დაანგარიშების  წესის მიხედვით.  დასაფინანსებლად შეირჩა 54 პროექტი.

 

იხილეთ:

 

ფონდის გენერალური დირექტორის 2018 წლის 30 ნოემბრის N182 ბრძანება გამარჯვებული პროექტების და რანჟირებული სიების  დამტკიცების შესახებ;

 

გამარჯვებული პროექტები

 

კონკურსის მონაწილეებს პროექტების შეფასების გაცნობა შეუძლიათ უახლოეს დღეებში გრანტების მართვის ერთიან სისტემაში(GMUS).