შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

მეცნიერებისთვის, მომავლისთვის, საქართველოსთვის

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
EN

2018 წლის საკონფერენციო გრანტების კონკურსის შედეგები

2018 წლის საკონფერენციო გრანტების კონკურსში დარეგისტრირდა 26 განაცხადი. კონკურსის პირობებთან შუსაბამობის გამო  საკონკურსო კომისიის მიერ მოიხსნა 3 განაცხადი პროექტი.

საკონკურსო კომისიის მიერ მოხსნილი განაცხადები

საკონკურსო კომისიამ  შემოსული განაცხადები  შეაფასა  საქართველოს მთავრობის 2008 წლის 9 ივლისის N149 დადგენილებით დამტკიცებული კრიტერიუმების შესაბამისად და დასაფინანსებლად გამოავლინა  4 განაცხადი.

კომისიის მიერ შეფასებული პროექტები

გენერალური დირექტორის ბრძანება გამარჯვებული პროექტების დამტკიცების შესახებ